Jak se z Indie stala Afrika

Jak se z Indie stala Afrika
2. října

O cestě plné překážek, o tom, jak je někdy těžké dojít k cíli, vypráví manželé Poulovi.

A jak jsme se vlastně dostali k dobrovolnické činnosti?
Cesta byla dlouhá a plná překážek, ale vezmeme to pěkně od začátku.

S tím nápadem, jet někam do ciziny pomáhat, přišel Pepík, který o tomto projektu věděl už dříve. Nebyla jsem si úplně jistá zda touto cestou máme jít, ale nakonec jsme se přihlásili do přípravného kurzu pro budoucí dobrovolníky s tím, že první víkend, který byl v Hradci Králové, byl jen informační. Jeli jsme tam spíš ze zvědavosti a informovat se. Nakonec se z toho vyklubalo sedm víkendů, kterých jsme se zúčastnili. Bylo to pro nás těžké období plné rozhodování a zkoušek, argumentů pro a proti, získávání cenných rad a utužování našeho vztahu...
montáž poulovi
Vytrvali jsme až do konce. V závěru kurzu jsme dostali osvědčení a byli jsme všichni, spolu s dalšími účastníky, vyslání do různých koutů světa.  My jsme si vybrali Indii, která nám byla i doporučená otcem Jaroslavem. 

Tím to však všechno neskončilo. Ba naopak. Nebylo to tak jednoduché jak jsme si mysleli.

infografika odjezd Poulovi OK

Jak vidíte, nakonec jedeme do Afriky, o které nevíme skoro nic, protože nás dříve tolik nezajímala. Když jsme se však už rozhodli, že rok věnujeme potřebným, přerušili jsme práci, školu a všechny zájmy, přijali jsme nakonec tuto výzvu a věnujeme náš čas Africe, tedy spíše africkým dětem! :)  

Abychom mohli pomoci (původně Indickým) teď už africkým dětem i trochu finančně, rozhodli jsme se udělat v květnu a červnu benefiční koncerty s naší scholou, které se uskutečnily v Radostíně nad Oslavou, Jimramově a Radešínské Svratce. Vybraná částka bude použita až na místě našeho působení – až se rozkoukáme a poznáme na co by se peníze přesně hodily.

Celkově, včetně darů jednotlivých dárců se vybralo 32 631 Kč.

DĚKUJEME!

Kristýna a Pepa Poulovi

polovi kolo

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!