O projektu

Cílem Adopce nablízko je pomáhat ohroženým dětem a mládeži v nejchudších částech světa. Chceme, aby naše pomoc měla opravdu smysl, a proto jsme přemýšleli, co tyto děti nejvíce potřebují a jak se jim dá pomoci. Jedna z nejúčinnějších forem pomoci je dát dětem někoho, kdo se jim bude s láskou věnovat a doprovázet je. Proto jsme se rozhodli podporovat dobrovolníky, kteří pak část svého života věnují chudým a potřebným dětem. Prostřednictvím projektu Adopce nablízko jim pomáháme vycestovat tam, kde je nejvíce potřebují.

Každé vyslání dobrovolníka s sebou však nese určité finanční náklady. Je třeba zajistit jeho vyškolení, letenku, vízum, očkování, podporu během pobytu a mnoho dalšího. Projekt Adopce nablízko umožňuje „adoptovat“ si tyto dobrovolníky a jejich prostřednictvím tak pomáhat i chudým dětem a mládeži na mnoha místech světa.


Přínos dobrovolné služby
Mladí lidé, kteří se vracejí ze své misijní služby, jsou jiní, než byli před odjezdem. Silná zkušenost je posunula, proměnila, mnohému naučila, ale také přinesla mnoho nových otázek a výzev. Tito bývalí dobrovolníci jsou najednou skutečně dospělými vyzrálými lidmi. Setkali se s vděčností místních, rozšířili si vlastní obzor, přímo se dotkli chudoby a nedostatku. Mají v sobě velkou touhu dál pomáhat, předávat svou zkušenost i u nás doma. Jsou neocenitelným přínosem pro celou naši zemi i pro své blízké.

Pavel Ženíšek, SDB – bývalý ředitel Sadby


0+
Projektů
0+
Salesiánských misií
0+
Dobrovolníků
0+
Zemí působnosti

Stopy našich dobrovolníků

Místa působení našich dobrovolníků

Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. je nestátní nezisková organizace zřízená salesiány, vznikla v roce 2005. Jejím hlavním cílem je pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě prostřednictvím programu Adopce nablízko.

Dalšími aktivitami Sadby jsou:

  • MISIJNÍ DOBROVOLNICTVÍ
  • EVROPSKÉ AKTIVITY
  • MISIJNÍ PROJEKTY – osvěta a získávání prostředků pro salesiánské misie
Kontakt

Salesiánská asociace Dona Boska
Kobyliské nám. 1000/1, 182 00  Praha 8 – Kobylisy
Tel.: 283 029 225, 734 435 487, e-mail: sadba@sadba.org
IČO: 27006131, bankovní spojení: 2000044192/2010

Více informací můžete najít na webových stránkách SADBY