Adopce nablízko – salesiánské misijní dobrovolnictví

Každoročně vysíláme do světa dobrovolníky na roční nebo letní dobrovolnickou službu. Pomáhají v salesiánských střediscích po celém světě. Dobrovolnická služba je akreditována na Ministerstvu vnitra ČR. Program realizuje Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. (SADBA). Více informací také na adopcenablizko@sadba.org nebo na tel.: 737 547 9972.

Na jak dlouho vysíláme a proč?

 • Na rok (10-12 měsíců) – je to proto, že nějakou dobu trvá, než se dobrovolník alespoň trochu sžije s cizí kulturou, potom je schopen na místě “předat”  to, pro co je tam vyslán. Současně si tak stihne projít všemi potřebnými fázemi. Máme ozkoušeno, že dát službě dostatečně dlouhý a zároveň jasně vymezený čas, je dobré jak pro dobrovolníka, tak pro místo, kde působí.
 • Na 1-2 měsíce – pokud se někdo necítí nebo nemůže vyjet na rok, nabízíme možnost vyjet na červenec do Bulharska, kde působí česká salesiánská komunita. V tomto měsíci tam pořádají letní tábory zejména pro děti z romských ghett. Dobrovolník může později vyjez přes nás i na rok.

Co naši dobrovolníci dělají?

 • jejich hlavní poslání je “být tam” pro mladé a děti, dát jim svůj čas, pozornost, mít je rád a pomáhat jim na cestě dospívání
 • především tedy pracují s dětmi a mládeží (volnočasovky, výuka, sporty apod.)
 • mohou ale také pomáhat s manuální prací
 • nebo při administrativě 
 • pokud mají zdravotní vzdělání, tak i na ošetřovně
 • je důležité také vědět, že během služby je dobrovolník zapojen do běžného života střediska a místní salesiánské komunity (společné stravování, ubytování v areálu, účast na duchovním programu střediska)

Jak se vybírá místo výjezdu?

Je to taková souhra tří partnerů (vysílající organizace – dobrovolník – přijímající organizace). Během přípravy přípravný tým s dobrovolníkem rozmlouvá o tom, čemu by se rád na dobrovolnické službě věnoval a jaké jsou jeho preference ohledně země. Důležité je také, jakým jazykem dobrovolník mluví a jaké jsou jeho dary.

Záleží také vždy na aktuální situaci přijímacích organizací (salesiánských středisek ve světě) – co potřebují a jaké jsou jejich možnosti. Snažíme se společně najít místo, kde bude dobrovolník šťastný a kde bude i přínosem pro místní komunitu. Nutná je ale jistá otevřenost na straně dobrovolníka, někdy se stává, že je cílovou zemi nutné na poslední chvíli změnit (kvůli vízům, politické situaci apod.)

Kam vysíláme?

Naši dobrovolníci jsou vysíláni na rok, vyjíždí v období červenec-říjen. Výjimkou je letní dobrovolná služba v Bulharsku na 1-2 měsíce (červen – červenec). Místa, kam vysíláme dobrovolníky jsou průběžně upravována dle aktuální potřeby a možností. Níže najdeš přehled zemí, kde v posledních letech naši dobrovolníci působili.

 • Albánie (Skhodër); albánština (čeština + ochota se učit jazyk)
 • Bulharsko (Stará Zagora); bulharština (čeština + ochota se učit jazyk)
 • Česko; čeština
 • Ekvádor; španělština
 • Indie; angličtina
 • Keňa; angličtina
 • Kongo (Lubumbashi); francouzština
 • Mexiko (Tijuana, Colima); španělština
 • Mongolsko (Shuvuu); mongolština (angličtina + ochota se učit jazyk)
 • Namibie (Rundu); angličtina
 • Německo (Benediktbeuern); němčina
 • Papua Nová Guinea (Araimiry, Port Moresby); angličtina
 • Tanzanie (Didia); angličtina, svahilština
 • Velká Británie (Bollington, Glasgow); angličtina
 • Zambie (Lufubu, Chingola); angličtina
 • a další…

Zvažuješ, zda je to pro Tebe?

Doporučujeme zúčastnit se zahajovacího víkendu, který slouží k seznámení se s programem Adopce nablízko. Účast nezavazuje k pokračování. Neboj se, na rozhodování budeš mít dostatek času. Je také možné kurz absolvovat a vyjet třeba za rok nebo za dva.

Jaké jsou předpoklady?

 • věk 18 + (nemáme horní věkovou hranici)
 • fyzické i duševní zdraví umožňující výkon služby
 • “být v pohodě” s tím, že příprava i služba se realizuje v křesťanském prostředí (není však potřeba “být věřící”)
 • jistá dávka vnitřní flexibility
 • otevřenost učit se novým věcem
 • ochota stát se součástí širšího salesiánského misijního díla

“Dobrovolník je člověk, který je ochoten se stále učit…”

Jak probíhá příprava?

První část je zaměřena na rozlišování motivací a rozhodování, zda vyjet. Druhá část je zaměřena na intenzivní přípravu k výjezdu. Kurz probíhá během školního roku a skládá se z 8 víkendů. Absolvovat jich musíš alespoň 6, nejlépe však všechny.

Je to takový “malý výcvik”. Každý rok se sejde různorodá skupina zájemců z celé republiky. Kurz má složku vzdělávací, formační i sebezkušenostní. Máme akreditaci u Ministerstva vnitra a při realizaci kurzu vycházíme z dlouholetých zkušeností.

Skupinu doprovází během celého roku přípravný tým. Důležitá je také přítomnost bývalých dobrovolníků, kteří předávají své zkušenosti i nadšení. Součástí přípravy je i praxe v salesiánském středisku (40-80 hod).

Termíny přípravných víkendů v ak. roce 2024/25 (běh “U”)

 • 1. víkend: 8. -10. 11. 2024 (místo bude upřesněno) – dobré nechybět
 • 2. víkend: 13. – 15. 12. 2024 (místo bude upřesněno)
 • 3. víkend: 10. – 12. 1. 2025 (místo bude upřesněno)
 • 4. víkend: 7. – 9. 2. 2025 (místo bude upřesněno) – dobré nechybět
 • 5. víkend: 7. – 9. 3. 2025 (místo bude upřesněno)
 • 6. víkend: 4. – 6. 4. 2025 (místo bude upřesněno)
 • 7. víkend: 2. – 4. 5. 2025 (místo bude upřesněno) – dobré nechybět
 • 8. víkend – vyslání dobrovolníků: 13. – 15. 6. 2025 (místo bude upřesněno) – účast vyjíždějících dobrovolníků nutná

Jak je to s financemi?

Dobrovolníkovi je poskytováno zejména

 • ubytování a strava během pobytu (v salesiánském středisku)
 • cestovní pojištění (léčebné výlohy a odpovědnost za škodu)
 • přípravný kurz Adopce nablízko (účastníci platí pouze příspěvek na ubytování a stravu o víkendech)
 • péče během služby a po návratu (doprovázení, supervize, krizová intervence)
 • veřejné zdravotní pojištění v ČR (po dobu výkonu služby státní pojištěnec)

Dobrovolník před výjezdem shání peníze zejména na

 • cestovní náklady 
 • víza a poplatky spojené s povolením k pobytu
 • očkování
 • finanční rezervu pro nečekané události
 • útratu osobní potřeby během služby 
 • příspěvek na stravu a ubytování během přípravných víkendu 
 • je-li místem výkonu dobrovolnické služby Bulharsko, jsou z Evropského sboru solidarity dobrovolníkovi hrazeny všechny výdaje, včetně kapesného,

Během kurzu dobrovolníky seznamujeme se základy fundraisingu a poskytujeme jim podporu při oslovování možných dárců.

Nedostatek financí by neměl být překážkou výjezdu. SADBA pomáhá dobrovolníkům, kterým se nepodaří sehnat potřebný obnos k vycestování.

SADBA je akreditována také jako vysílající organizace v rámci Evropského fonfu solidarity, která umožňuje dobrovolnou službu v salesiánských střediscích v EU s plným financováním pobytu ze strany Evropské unie.

Najdete nás na našem Facebooku SADBA a instangramu sadba.salesiani.

Nebo třeba na platformě dobrovolnik.cz.

Odebírej náš newsletter a nic Ti neuteče!