Salesiánská dobrovolná služba (Adopce nablízko)

Umožňuje mladým lidem zapojit se až na jeden rok do činnosti některého salesiánského zařízení pro děti a mládež ve světě. Zaštiťuje ji zapsaný spolek SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska). Dobrovolná služba je akreditována na Ministerstvu vnitra ČR podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

Doba dobrovolné služby

 • krátkodobá (1 měsíc pouze v Bulharsku)
 • dlouhodobá (9 – 12 měsíců)

Náplň činnosti salesiánských dobrovolníků

 • přímá práce s dětmi a mládeží,
 • vedení zájmových kroužků,
 • příprava jednorázových akcí (víkendových či prázdninových),
 • výuka (cizích jazyků, odborných technických předmětů,…),
 • doučování,
 • administrativní práce,
 • manuální práce,
 • a další dle potřeby místa a schopností dobrovolníka.

Dobrovolník má též možnost účasti na duchovním životě salesiánské komunity, ve které během dobrovolné služby žije.

Předpoklady dobrovolníka

 • věk od 18 do 35 let,
 • zkušenost s prací s mládeží nebo alespoň ochota ji získat během přípravného roku,
 • osobní nasazení a zralá motivace (dobrovolná služba není útěk před problémy ani výlet za dobrodružstvím…),
 • ochota pracovat v křesťanském prostředí,
 • znalost jazyka (v případě dobrovolné služby v zahraničí),
 • dobrý zdravotní stav (zejména v případě dobrovolné služby v rozvojových zemích),
 • povinná účast na přípravných setkáních (viz níže),

Dobrovolník je člověk, který je ochoten se stále učit…

Místa zapojení dobrovolníků

Dobrovolnictví v zahraničí je možné zpravidla jen na delší dobu (9-12 měsíců) s výjimkou Bulharska, kde je možná i měsíční dobrovolná služba (červenec).

 • Albánie (Skhodër); albánština (čeština)
 • Angola; portugalština
 • Bulharsko (Kazanlak, Stará Zagora); bulharština, možnost dobrovolnictví na jeden měsíc o prázdninách i dobrovolnictví na celý rok
 • Ekvádor; španělština
 • Indie; angličtina
 • Keňa (Nairobi); angličtina
 • Kongo (Lubumbashi); francouzština
 • Mexiko (Tijuana, Colima); španělština
 • Německo (Benediktbeuern); němčina
 • Papua Nová Guinea (Araimiry, Port Moresby); angličtina
 • Tanzanie (Didia); angličtina
 • Velká Británie (Bollington); angličtina
 • Zambie (Lufubu, Chingola); angličtina

Příprava dobrovolníků

Podmínkou pro vyslání dobrovolníka v rámci programu Adopce nablízko je absolvování přípravy dobrovolníků.

Celá příprava i výjezd do zahraničí se podrobuje aktuálním epidemiologickým opatřením. Kurz má platnost tři roky, v této době může dobrovolník svou dobrovolnickou službu absolvovat.

Průběh a obsah přípravy

 • Zahrnuje 8 víkendů během jednoho školního roku (před nastoupením na dobrovolnou službu), které probíhají na různých místech v ČR.
 • Náplň víkendů: základní informace o dobrovolné službě, salesiánská pedagogika a spiritualita, výchova a sebevýchova, hry, interkulturní pedagogika, seznámení s riziky dobrovolné služby, praktické informace, rizikové chování, krizové momenty, první pomoc, praktická příprava programů atd.
 • Předpokládá také 80 hodinovou praxi v salesiánském zařízení v ČR nebo zahraničí.
 • Na přípravných školeních se podílí tým koordinátorů a lektorů.

Odpovědi na případné dotazy můžete nalézt na stránce Dobrovolníci > příprava dobrovolníků v sekci nejčastější dotazy nebo volejte na tel.: +420 737 540 550, 283 029 226, či pište na: cagliero@sadba.org.

Termíny přípravných víkendů v roce 2021/2022

 • 1. víkend   22. – 24. 10. (Pardubice)
 • 2. víkend    12. – 14. 11. (Zlín)
 • 3. víkend    10. – 12. 12.
 • 4. víkend    21. – 23. 1. (Velehrad)
 • 5. víkend    25. – 27. 2. (České Budějovice)
 • 6. víkend    18. – 20. 3. (Rumburk)
 • 7. víkend    22. – 24. 4. (Plzeň)
 • 8. víkend    10. -12. 6.

Zajímáte se o dobrovolnictví, ale ještě nevíte, jestli je to cesta pro vás?

Pak je pro vás nejlepší zúčastnit se 1. přípravného víkendu (22. – 24. října v Pardubicích), který je především informačním. Na tomto víkendu se dozvíte vše podstatné o dobrovolnickém programu a potkáte se s bývalými dobrovolníky, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti, zážitky a dojmy z dobrovolnické služby. Na víkend se přihlašuje vyplněním dotazníku “přihláška dobrovolníka”. Účast na něm nezavazuje k pokračování v přípravě.

Finanční předpoklady dobrovolné služby

Dobrovolná služba není levná záležitost. Dobrovolník má pobyt, ubytování i stravu hrazen od organizace, ve které pomáhá, ale jistá finanční spoluúčast je nutná.

Před odjezdem ale dobrovolníka čekají výdaje, které se mohou řádově vyšplhat do desetitisíců (letenka, pojištění, očkování, vízum, přípravná setkání atd.).

Od vysílající organizace, tedy SADBY, dostávají zájemci o dobrovolnictví všechny podklady potřebné k tomu, aby mohli sami shánět a oslovovat případné dárce, kteří jim s náklady pomohou – firmy, soukromé osoby atd. Mohou uspořádat prezentaci o své dobrovolné službě, benefiční koncert apod.

Přibližné náklady – příklad

Roční pobyt v Indii stojí asi 170 tisíc korun.

Díky grantům, projektům a štědré pomoci mnoha dárců může Sadba pokrýt téměř dvě třetiny této částky. Zbývajících 60 tisíc korun by si měl sehnat dobrovolník sám. Nedostatek peněz by neměl být důvodem, aby se dobrovolník musel vzdát svého snu pomáhat druhým.

Dobrovolnictví v Evropě

Dobrovolnictví v rámci Evropy na dobu více než dva měsíce může být financováno z grantu Evropské dobrovolné služby (ESF). Díky této podpoře většinu nákladů na dobrovolnou službu hradí Evropská unie.

SADBA je akreditovanou vysílající organizací v rámci ESF.

SADBA je akreditována také jako vysílající organizace v rámci Evropské dobrovolné služby, která umožňuje dobrovolnou službu v salesiánských střediscích v Evropě s plným financováním pobytu ze strany Evropské unie.

Menu