Dobrovolníci jedou na misie!
Letošní dobrovolníky jsme vyslali do světa! Celkem jich na misie jede sedm – čtyři chlapci a tři děvčata. Maruška míří do Albánie, Jindra do Anglie, Tonda, Filip a Anička do Bulharska a Em s Honzou do Keni.

Salesiánští misijní dobrovolníci se na své budoucí působení připravovali celý rok. V přípravném kurzu Adopce nablízko absolvovali spolu s dalšímu zájemci celkem osm víkendů. Vycestovat na misie se jich nakonec rozhodlo sedm, pět na rok a dva na letní prázdniny.

Letos jsme se na slavnost vyslání sešli v Brně. Pátek a sobotní dopoledne jsme věnovali vzdělávání a ukončení kurzu. S dobrovolníky jsme hovořili například o tom, jak se chovat v cizí kultuře, jaká jsou specifika dobroslužby pro ženy a pro muže a také jak a co fotit.

Sobotní večer se nesl ve znamení vděku. Příhodně tuto slavnost nazýváme Aksanti, což v konžské svahilštině znamená „děkuji“. Spolu s dobrovolníky jsme pozvali jejich příbuzné a známé a také dárce a přátelé Sadby. Celé salesiánské misijní dobrovolnictví je široké dílo mnoha dobrých duší, které dávají svůj čas, energii nebo peníze pro druhé. Díky za ně za všechny.

Samotné vyslání proběhlo v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně Žabovřeskách při mši svaté. Dobrovolníci složili do rukou provinciála dobrovolnický slib a byli vysláni do světa dát svůj čas a lásku dětem a mladým lidem, zvláště těm nejpotřebnějším. Na znamení svého vyslání na misie dostali křížek, svíci a misku. Celou slavnostní je doprovázel přípravný tým a patroni dobrovolníků, kteří jsou takovými “kmotry” jejich misijní služby.

Děkujeme za všechny, kteří se jakkoliv na tomto velkém díle podílejí!