Albánské školství
Ve středisku, kde jsem na dobrovolné službě, mají sestry salesiánky na starosti mateřskou školku, základní školu a gymnázium (mimo jiné). Měla jsem možnost zapojit se do různých činností ve škole i školce, a tak bych chtěla shrnout několik svých postřehů z albánského školství.
Školka Albánské školství

Ve školce trávím každé dopoledne. Máme tady čtyři třídy a já pomáhám v té, kde jsou tříleté děti. Od začátku roku jsme s dětmi udělali veliký pokrok. V čem je na první pohled albánská školka jiná od školky v Česku? Děti se podle mě mnohem víc učí. Ve třech letech už zkouší psát číslice 1-3 a někteří se umí i podepsat. V dalších vyšších třídách už počítají jednoduché příklady, doplňují do slov písmenka, trénují psaní jednoduchých slov, učí se abecedu, vědí, na jaké písmeno slovo začíná…

Základka

Základní škola má 9 ročníků, stejně jako u nás. Co mě zaujalo na základce? Angličtinu se učí od první třídy a od druhé třídy začínají s druhým cizím jazykem – italštinou nebo němčinou. Anglicky umí většina dětí dost dobře. Vždycky mě to překvapilo, už klidně a žákem v první třídě, jsme se domluvili anglicky bez problémů. Občas mi prvňáčci opravovali i výslovnost!

Gympl

Gymnáziumtři ročníky, v posledním ročníku se končí maturitní zkouškou, která je podobná té naší. Občas jsem na gymnáziu, stejně jako na základce suplovala němčinu. Na základní škole, zvlášť u malých dětí to bylo fajn, splnili jsem nějakou práci a hráli hry nebo jsem připravovala nějaké aktivity na procvičení učiva. Oproti tomu učení na gymplu pro mě byla velká výzva. Často to nedopadlo podle mých představ – třeťáci třeba vždycky tvrdili, že nemají žádné pomůcky nebo, že mi vůbec nerozumí.

Školní den

Škola začíná v osm hodin, trvá každý den do jedné, a to jak na základce, tak i na gymnázium. Žáci ze základní školy potom buď odcházejí domů nebo na oběd. Ti, kteří jdou na oběd zůstávají ve škole zpravidla i odpoledne. Po obědě je nějaký čas, který děti mohou strávit venku podle svého uvážení. A většinou v tomhle čase hrajeme hry.

Ve dvě hodiny se ale všichni, kteří zůstávají i odpoledne přesouvají zpátky do školy a pracují na domácích úkolech. Když mají úkoly hotové můžou jít ven, kde se většinou pokračuje v hraní her. Ve čtyři hodiny si děti potom vyzvedávají rodiče nebo přecházejí do odpoledních kroužků.

Známkování, schůzky, výlety

Známkování je tady trochu jiné než u nás. Nejlepší známka je 10 a nejhorší pak 4. Chvíli trvalo, než jsem se v tom zorientovala a přestala se divit, když mi děcka říkaly, že z testu dostaly osmičku nebo devítku.

Třídní schůzky se konají několikrát do roka, asi jako u nás.  Nejsou ale hromadné pro všechny rodičem. Učitel se sejde nejen s rodičem, ale i s žákem a společně mohou probrat, co se jim povedlo nebo co by bylo potřeba zlepšit.

Stejně jako u nás se tady na konci roku jezdí na školní výlety. Výlety bývají jednodenní a překvapilo mě, že není vůbec problém, když se na školní výlet jede v sobotu nebo v den státního svátku.

dobrovolnice Kateřina