Být součástí krásy

Už je tomu více než rok, co jsem odjela na misii do keňského Nairobi a o chlup víc než měsíc, co jsem se vrátila zpět do Česka. Moje misie byla velmi intenzivní. Plná krásných chvílí, nečekaných zvratů, prosmátých dní, ale i těžkých momentů.

Hlavním působištěm mé dobrovolné služby bylo rehabilitační centrum Bosco Boys Langata, ve kterém se Salesiáni starají o chlapce z ulice a ze slumů. Pomáhají jim najít svůj domov, naučit je něco ve škole i mimo ni, zbavit je zlých návyků, dát jim základy pro reintegraci do společnosti a v neposlední řadě je seznamují s Bohem a Jeho láskou. Jsem velice vděčná, že jsem mohla být součástí tohoto krásného díla.
Čas, který se neměří na vteřiny
Jsem vděčná za ten čas, který jsem zde mohla strávit, protože to byl krásný čas. Čas učení. Čas práce. Čas naslouchání. Čas pomoci. Čas blízkosti. Čas spolupráce. Čas fotbalu. Čas radosti. Čas absurdních situací. Čas modlitby. Čas s Bohem. Čas, kdy jsem si mohla uvědomit, co znamená dobrovolnictví. Co znamená nezávidět a nepovyšovat se. Co znamená odvaha. Co znamená zbabělost. Co znamená zlost a hněv. Co znamená hloupost. Co znamená křehkost. Co znamená pokora. Co znamená odevzdanost. Co znamená nezištná láska. Co znamená misie. Děkuji Pánu Bohu za každý jeden den, který jsem mohla v Nairobi prožít. Za každé ráno a noc. Za každou hodinu ve škole, při práci, v kostele, na hřišti. Za každý vtip a smích našich chlapců, který vám dokáže zvednout náladu. Za praní prádla a vaření chapat, které vždy dopadlo tak, že chlapci v kuchyni tancovali a dívali se, jak Monka (slovenská spoludobrovolnička) a já vaříme. Za lelkování v trávě a rozhovory. Za kreslení a malování, při kterém víc barvy skončilo na mě než na papíru. Za každé zvolání od našich chlapců: „Nela! Monika! Shosho (babko)! Teacher! Sister! Friend! Auntie! Mum!“ Děkuji Bohu za každého našeho chlapce ze střediska. Za každého učitele, kněze, bratra a pomocníka, kteří se o ně starají a věnují se jim. Za Moničku, která je jim velkou oporou a podporou, ségrou a maminkou. Za Bosco Boys Langata. Za naše přátelství. Za naši rodinu. Za náš společný domov.

Tumshukuru Mungu!

 Avšak odjezdem domů čas misie neskončil. Pokračuje zde, v České republice. S mou milovanou rodinou, přáteli i s Vámi. Děkuji Vám za podporu, za každý pozdrav, úsměv, fotku, modlitbu a peníz, který jste mi do Keni poslali. Za milé přivítání v domovině. Moc si toho vážím a jsem Vám velice vděčná.

Asanteni sana!