Jak se svítí v Zambii

Když je hlavní energetický zdroj v africké Zambii voda

Dneska nastal ojedinělý luxus, a to mít elektřinu skoro celý den. U této příležitosti jsem si vzpomněla, že chcete vědět (nebo já bych chtěla, abyste věděli) co znamená, když se v Zambii řekne, že není ZESCO. Nejdřív jsem si myslela, že se jedná o nějakého problematického kluka, protože o něm mluvili každou chvíli. Mají tu totiž samá zvláštní jména: Zulu, Mapalo, Kapia, Pundu, Buti, Ngosa, Comfort, Bupe nebo Kapaja. Pak jsem se ale zeptala a on to je dodavatel elektřiny pro Zambii. Proud nejde tak často, že se ustálil výraz “není ZESCO”.
Když není voda není ani energie
A proč ten proud pořád padá…? Jelikož máme v Zambii elektřinu z vody! Ano… v Africe… z vody! Dokonce 99 %! Z toho 1 % je z naftových generátorů v odlehlých oblastech. Takže když málo prší, máme smůlu. V Zambii je energetická krize. Kvůli rapidnímu poklesu hladiny v přehradě Kariba a zvyšující se poptávce, se kterou vláda asi úplně nepočítala. Poptávka není naplněna od roku 2006. ZESCO začalo s přerušením dodávky energie na 4 hodiny, pak 8 a teď už je to i 12 hodin denně. Dopočítali jsme se dokonce na 18 hodin bez proudu! Poslední dobou jsme si nabíjeli co se dalo od 22:00 do 4:00. Existuje dokonce tabulka udávající časy, kdy proud nebude. Ale ZESCO se tím nijak neřídí. Zaslechla jsem spekulace, že elektřinu někdo dokonce kupuje, a proto není. Zlepšení by mělo přinést právě začínající období dešťů, ale ani to nezaručuje vyřešení situace.
Jedno ZESCO, jeden Bůh, jedna víra
Ptala jsem se, jestli mají v Zambii jenom jednoho dodavatele. Otec Mariusz, vždy zásoben vtipy, prohlásil: “Samozřejmě. Jedno ZESCO, jeden Bůh, jedna víra.” Vlastně to mají super. Nikdo jim nevolá, že mají nevýhodnou smlouvu, aby změnili dodavatele elektřiny. Ale vážně. Jedná se o monopol, který vznikl v roce 1970 sloučením všech soukromých dodavatelů. Spravuje ho vláda. Dočetla jsem se, že zaměstnanci ZESCO jsou údajně nekvalifikovaní, mnohdy se jedná o samotné členy vlády a jejich rodiny. Společnost je zadlužená soukromým dodavatelům, zaměstnancům a okolním zemím, proto zvýšila poplatky. Tím se pro některé stal tento druh energie nedosažitelný. A tak se vrátili zpět k využívání dřevěného uhlí, což má za následek vypalování lesů.
Budoucnost je ve slunci
Vedla se diskuze o solárních panelech. V hlavním městě už se jich začíná využívat, především na střechách nově postavených budov. Říkají, že je to věc budoucnosti, ale stejně panely nejsou dostačující alternativou. Jaderná elektrárna by měla být vysvobozením. My v Lufubu máme několik solárních panelů. Ale využívají se jenom k pohonu pumpy na vodu. Pro stav nouze máme agregát, který sice dělá hrozný rámus, ale elektřina funguje. V Africe se dějí změny pomalu. Myslíme si, že místním lidem chybí hlavně vzdělání a pracovní morálka. Je pro nás nepochopitelné, proč celý život místní lidé žijí v domečku z cihel se slaměnou střechou, bez vody, kanalizace i elektřiny. Možná jim to vyhovuje. Nebo jim je to jedno. Možná by to chtěli změnit, ale neví jak. Děkuji za to, že jsem se narodila v České republice, kde nás sice taky trápí politická situace, ale když sáhnete po vypínači, a trefíte se, zpravidla rozsvítíte světlo.