Malá změna k velké radosti

Vaření pro seniory 

Jeden pracovník z našeho centra nás pozval na misijní akci, kterou pořádá společně se skupinkou mladých lidí z Nairobi. Každou poslední neděli v měsíci se setkávají, aby pomáhali těm nejchudším lidem. Střídají návštěvu domovů chudých dětí, seniorů a dětí na ulici. Vždy pro ně perou, uklízí, vaří večeři a věnují se jim. Tentokrát se vydali do nemocnice pro seniory a my jsme se k nim s Nelčou přidaly. Byla to pro nás nová zkušenost, úplně jiná věková skupina lidí. Pustily jsme se do obsluhování při obědě, umývání nádobí, vaření dobrého jídla a povídání se seniory. Vařily jsme chapatti se zelím (zdejší oblíbené sváteční jídlo), na suroviny jsme se složily. Jen někteří senioři ovládají angličtinu, u ostatních jsme se snažily využít základní slovíčka ze svahilštiny. Panovala skvělá atmosféra, byly jsme rády za možnost pomoci i mimo středisko a dostat se do jiného prostředí, příště se k této úžasné skupince mladých lidí rády zase přidáme!