Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít…

“To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.” 

S tímto citátem chci poděkovat všem dobrodincům, kteří svými dary podpořili místní lidi. V Africe je chudoba všudypřítomná. Po dobu mé dobrovolné služby jsem měla možnost vidět a trochu sdílet chudobu okolo. Místní sami se často ptají, zda se to trápení někdy skonči. Život v Africe je boj! V mé jablunkovské farnosti, pod hlavičkou Charity Jablunkov, každý rok organizujeme akci “Velikonoční beránek”. Naše maminky, babičky a tetičky společně pečou beránky a nejrůznější dobroty. V neděli před Velikonocemi pak probíhá prodej a sbírka vždy putuje na konkrétní místo. Letos polovina výdělku putovala do Tanzanie. A kam konkrétně? Větší část daru byla použita na výstavbu sociálních zařízení a vodních cisteren v místě mého působiště – v salesiánské střední škole v Didii. Další část pak putovala na jídlo pro děti v základní škole v Mangazo, vedené sestrami sv. Alžběty (ne, není to náhoda, i tady jsou Alžbětinky jako u nás v jablunkovské farnosti). Jménem rektora naší školy a matky představené sester chci tímto srdečně poděkovat všem, kteří darovali kus sebe. Sestry na oplátku všem slíbily modlitby a posílají děkovné úsměvy. Také chci z celého srdce poděkovat malé skupince dárců, kteří štědře podpořili studium studentky jménem Margreth. Peníze stačí na celý jeden semestr studia. Cituji zprávu Margreth: “Speciální poděkování směřuji všemohoucímu Bohu, a tímto chci také poděkovat vám za vaši štědrou pomoc. Ať vám Bůh žehná. S láskou a s modlitbami Margreth.” Přátelé, jste neskuteční, vaše štědrost buduje lepší zítřek pro lidi v Africe. Z vlastní zkušenosti mohu jen potvrdit, že i za pouhý letmý úsměv to stojí za to!