Celý svět se modlil za misie

Během mimořádného misijního měsíce se lidé spojili v modlitbě za misie.

I ve Zdounkách, farnosti nedaleko Kroměříže se celá farnost setkala a společně sjednotila v modlitbě. Děti dokonce přišly ráno o hodinu dřív do školy, aby se společně s milionem dětí po celém světě pomodlily růženec za misie. Večer měla přednášku naše dobrovolnice Jana Jeklová. A dle slov místního otce se přednáška velmi vydařila. “Jsme moc spokojeni, bylo to velmi obohacující, poznatkové, zážitkové, duchovní…”