Neleníme, pracujeme

I přes různá omezení na Sadbě fungujeme a snažíme se vytvářet prostor společenství.

Doba, kterou všichni prožíváme není jednoduchá a často se zdá, že nevidíme světlo na konci tunelu. Proto je pro nás důležité svěřovat vše co děláme, všechny naše dobrovolníky, bývalé dobrovolníky, přátele, dárce a podporovatele Sadby do modliteb. Každého 11. dne v měsíci je za všechny sloužena misijní mše svatá. SpolEx – pravidelné setkávání bývalých dobrovolníků také neusnulo na vavřínech. Jen se přesunulo do on-line prostoru. Díky tomu jsme mohli přizvat i ex-dobrovolníky z jiných měst. Přece jen je jednodušší kliknout na počítači a vidět se, než cestovat přes půl republiky na setkání. Všichni už se ale těšíme, až se uvidíme na život a jak říkala jedna dobrovolnice, normálně se poťachňáme.