Noví dobrovolníci byli vyslaní

O víkendu 11. – 13. září byli vyslání salesiánští misijní dobrovolníci. Kvůli pandemii se slavnostního vysláni zúčastnilo pouze 8 z 11 dobrovolníků, kteří mají v plánu vyrazit na svou službu ještě letos.

Přípravný tým společně s budoucími dobrovolníky se sešli již v pátek, aby doplánovali sobotní program pro rodiče a zakončili kurz. V sobot společně promysleli možné krizové situace a někteří krizovou situaci rovnou prožili během závěrečném testu. Naštěstí to až tak velká krize nebyla a všichni kurz ukončili úspěšně. Celkem absolvovalo kurz 15 mladých lidí. Jejich cesty jsou různé a jistota je letos nečeká. Myslete prosím na ně. Někteří se chystají na svou misijní službu až v příštím roce, někteří již letos, a to do Albánie, Bulharska, Malawi, Tanzanie, na Šalamounovy ostrovy a do Zambie. V sobotu po poledni začali přijíždět rodiče a přátelé dobrovolníků. Program, kteří pro ně dobrovolníci připravili byl pestrý a nikdo se nenudil. Zakončili ho zpěvem společné písně, ve kterém zmínili vše, čím společně prošli a co zažili. Nedělní slavností mši svatou sloužil Martin Hobza – provinciál salesiánů. Všem dobrovolníkům požehnal a povzbudil nejen je. Celý víkend jsme zakončili společným obědem. Poté se všichni vydali do svých domovů.

Letošní kurz poznamenala koronavirová pandemie. Jsem velmi ráda, že i přes různé obtíže a překážky tolik mladých lidí neztrácí odvahu a vstupuje do řeky nejistoty. Kéž jsou vzorem pro nás pro všechny.