Pěkně po africku!
Africké jídlo, tanec, brzké vstávání a neočekávaný program. Druhý přípravný víkend dobrovolníků se nesl v africkém duchu.

V pátek jsme se sešli v Hradci Králové u sester Salesiánek v Kuklenách a začali společnou večeří. Protože se od minule velmi promíchala sestava dobrovolníků v přípravě, byl večerní program věnovaný seznamovacím hrám s prvky dramatizace.

Kolem páté ráno v sobotu nás vzbudili a odvezli po skupinách na vzdálené místo ve městě. Každého z nás čekala dobrodružná cesta plná úkolů a jejím cílem bylo dostat se zpět. Poté nás čekala řada přednášek. Nejprve o psychohygieně, pak o motivaci a finanční náročnosti cesty. Víkend byl vedený v africkém duchu, proto jsme si mohli užít přednášky exdobrovolníků z afrických zemí a africký večer, který začal večeří na zemi, prolínalo se v něm spoustu tance, zpěvu, a dokonce oslava narozenin.

V neděli jsme šli na mši a zakončili jsme víkend reflexí a společným obědem. Zaujala mě Maki přednáška o motivaci. Mluvila o velké a malé šipce, kterou v sobě dobrovolník má a ta určuje, jestli má v sobě člověk velkou, nebo malou motivaci. Od ní se odvíjí jeho skutky na dobrovolné službě. Také mluvila o krizi, která na cestě každého dobrovolníka potká a o tom, jak je klíčová vnitřní motivace v takové chvíli. Člověka to nutí přemýšlet o jeho motivaci, pramení opravdu z mého srdce?