Noví dobrovolníci byli vysláni do světa
Poslední vteřiny před startem misijní služby očima Slávky Sychrové a našeho fotografa Richarda Boudy. Poděkování přípravnému týmu Předtím však bylo nezbytné obeznámit nás s posledními informacemi a poskytnou užitečné rady. V posledním bloku přednášek jsme se něco dozvěděli o fázích dobrovolné služby. Bývalí dobrovolníci nám vyprávěli, jak prožívali prvotní zmatek, následnou euforii, nutnou krizi i stav vyrovnání, který vlastně nemusí být konečný. Sobotní odpoledne jsme strávili přípravami na Aksanti, kterým jsme chtěli poděkovat všem, kteří nás připravovali a všem, kteří při nás stáli. Scénka v kostele Loučení, děkování, poslední rady, množství duchovních podnětů. Jsme jako běžci stojící na startu, o které se všichni starají. V posledních vteřinách před startem. Nezapomeňte, že běžíte maraton. Nepřepněte síly na začátku. Euforie nebude věčná. Žehnání dobrovolníků
A tak jsme slavnostně složili slib salesiánských dobrovolníků. Není to služba na rok, je to poslání na celý život. S rukou patrona na rameni, s žehnáním kněží a modlitbou všech přítomných…teď už opravdu můžeme vyjet do světa! Video z vyslání dobrovolníků
Zdislava Sychrová bývalá a budoucí dobrovolnice v Bulharsku