Tři – dva – jedna – start!
Je odstartováno! Přes 30 mladých lidí přijelo na první víkend přípravného kurzu pro budoucí dobrovolníky do Prahy-Kobylis. Úvodní setkání proběhlo snad i trochu symbolicky na misijní neděli 19.–21. října. Sešlo se nás něco málo přes třicet účastníků. Každý přijel se svými pochybnostmi, obavami, očekáváními ale i touhami. Měli jsme možnost dovědět se nejen o náplni dobrovolnické činnosti ale i o životě v jednotlivých zemích přímo od bývalých dobrovolníků.

Seznámení

Skvělá byla také možnost setkat se osobně s bývalými dobrovolníky a vyptat se jich na vše, co nás zajímalo. Seznámili jsme se také více se salesiánským prostředím, ve kterém, dá-li Bůh, strávíme rok svého života jako dobrovolníci. Byli jsme seznámeni i s praktickými záležitostmi jako jsou finance apod.

Věříme a děkujeme

Doufám, že tohle první setkání nikoho neodradilo a za rok se všichni nadšeně vydáme do světa. Také patří velké díky všem těm, kdo pro nás připravovali program a věnovali nám svůj čas a energii.     

Veronika Fridrichovská