Vysíláme nové dobrovolníky

Další Aksanti a slavnostní vyslání dobrovolníků 2019/20 je tady. Pro změnu v Ostravě!

7. – 9. 2019 června proběhne v Ostravě poslední přípravný víkend Cagliero pro budoucí dobrovolníky. 8. 6. se všichni dobrovolníci, jejich přátelé i rodiny můžou těšit na Aksantiprogram pro hosty připravený odjíždějícími dobrovolníky. Slavnostní vyslání proběhne o den později 9. 6. 2019 při mši svaté v 9.30 v kostele sv. Josefa.
Kolik dobrovolníků vycestuje?
Přípravou prošlo téměř 30 mladých lidí, vysláno jich bude 17.  Pět z nich se rozhodlo měsíc pomáhat romským dětem v Bulharsku během letních prázdnin a 12 dlouhodobých dobrovolníků se už těší (a určitě i obává) do Bulharska (2),  Indie (3), na Papuu Novou Guineu (2), do Keni (2), Tanzánie (1), Angoly (1) a Ekvádoru (1).
Co je Aksanti a jak probíhá?
Aksanti znamená děkuji – ve svahilštině. Říkáme tak programu, který připravují odjíždějící dobrovolníci pro veřejnost, ale hlavně pro své rodiny a přátele. Je to příležitost k rozloučení se s rodinou, přáteli, dobrodinci a k poděkování rodičům za všechno, co pro ně udělali. V 16:00 h se v kostele sv. Josefa představí noví dobrovolníci a zároveň bude představena i SADBA a program Adopce nablízko. U dobrého jídla a za zvuků exotické hudby si všichni budou moci prohlédnout stánky ze zemí, kam dobrovolníci jezdí, děti si budou moci zasoutěžit a dospělí popovídat s budoucími i bývalými dobrovolníky.
Slavnostní vyslání
V neděli bude v 9:30 slavnostní mše svatá – opět v kostele sv. Josefa. Při ní dostanou dobrovolníci požehnání a budou slavnostně vysláni do světa. Přijďte je v této slavnostní chvíli povzbudit, na chvilku se přenést do vzdálených zemí a prožít příjemný „misijní“ den! SADBA
Fotky z vyslání 2018