20 hodin obřadů s kadidlem a svícemi

Tak právě nám skončilo velikonoční triduum. Bylo v mnoha věcech jiné.

Už od Květné neděle, která připadala na 25. 4. 2021, byl vždy večer obřad “doprovázení ženicha”, který byl moc hezký. Ve středu večer byl obřad už se sv. přijímáním. Od čtvrtka nám začaly jak ranní obřady, tak i večerní. Čtvrteční ráno jsme si připomínali poslední večeři. Čtvrteční večer byl obřad s dvanácti čteními evangelií. Byl zde v kostele speciální třinácti ramenný svícen, na kterém se vždy po čtení evangelia zhasla jedna svíce. Mělo to znázorňovat dvanáct apoštolů, kteří postupně Ježíše opustili a zůstal jen Pán Ježíš.
Po pátém čtení evangelia bylo uctívání kříže. Slavnostně se vychází s křížem a třikrát se obchází stojan na kříž, poté může lid uctít kříž polibkem nebo úklonou. Pak jsme se šli vyspat.
V pátek ráno během obřadu se přináší turínské plátno, uctívá se a modlí se spousta modliteb. Odpoledne jsem měl možnost se zúčastnit křížové cesty v machale (romské čtvrti). Večerní obřad byl převážně plný modliteb a zpěvu. Na konci se vynáší turínské plátno a obřad vypadá jako pohřeb. Co mne velice překvapilo, bylo vyjmenovávání všech lidi, kteří zemřeli za historie kostela. Obcházel se kostel, a když jsme se vraceli do kostela, všichni museli podejít pod turínským plátnem, jakože vchází do hrobu Ježíše.
V sobotu ráno byly modlitby a následovala delší mše. Pak nás čekala „půlnoctice” Začínala už o půl dvanácté modlitbami. Poté se zhaslo v celém kostele a svítil jen paškál, pak si mohl lid rozsvítit svíčky a šli jsme ven, kde kněz pronášel modlitby, zpěvy a žehnal křížem a svící. Když jsme se vraceli do kostela, před zavřenýma dveřmi jsme klepali na dveře kostela křížem a kněz pronášel modlitby a vcházeli jsme dovnitř, modlili se a následovala klasická „istočna” liturgie. A nakonec pár zajímavostí:
– Celý Svatý týden je doprovázen kadidlem a svícemi
– Za celý velikonoční týden se přečetlo cca 500 stran a 28 úryvků z evangelia
– v kostele jsme strávili při obřadech 19,5 hodin
Jsem velice rád že jsem mohl takto strávit Velikonoce.
Христос въэкръсна
Více informací o bulharských misiích se dozvíte zde: https://www.sdb.cz/bulharsko/