COVID-19: Preventivní opatření v buši? Improvizace.
Ani našim dobrovolníkům na Papui Nové Guineji se nevyhnula koronavirová pandemie…
Koronavirus oficiálně dorazil na Papuu Novou Guineu dne 19. března 2020. Tou dobou jsme byli pryč z Araimiri na pár dní v hlavním městě Port Moresby. Druhý den po našem příjezdu vláda zakázala na 14 dní cestovat mezi provinciemi a uzavřela do 4. května všechny školy.   Pacific International Hospital 22. dubna jsme se však po lehce adrenalinové cestě, na které nás zastavovali gangy mladých mužů vybírající peníze za odstranění stromů z cesty po bouřce (které tam samozřejmě sami nanosili), vrátili zpět do buše a začali postupně připravovat preventivní opatření pro příchod studentů, kterých máme cca 300 a kteří pochází z různých míst. Někteří jdou pešky do školy tři dny až týden. Po areálu jsme vylepili plakáty s pokynem, ať se každý student po příchodu dostaví co nejdříve na ošetřovnu, kde jsme jim změřili teplotu, dotazovali se na příznaky provázející tento virus a poučili je o nutnosti častého mytí rukou mýdlem, jež zde nejsou zvyklí používat neb si mýdlo většinou jednoduše nekupují. Škola bohužel mýdlo nezprostředkovává, a tak abychom šetřili s naším komunitním mýdlem a zároveň i s dešťovou vodou, na které jsme závislí, vyrobili jsme vodu mýdlovou a rozlili do prázdných lahví od místní „Betadiny“ z ošetřovny, poté je rozdali k tankům, ze kterých studenti pijí a oplachují si zde ruce. Také jsme prozatím vyrobili přes 200 kusů roušek bez šití, jednoduše s provázky a to z triček, které ležely roky nedotčené ve skladu. Když český provázek došel, musel posloužit mop na vytírání (hlavice byla jako jedna z mála věcí zde nová). 5 studentů vykazujících známky kašle, který je tu ale standardním příznakem běžného a častého respiračního onemocnění, dostalo tričkoroušku, ale po nějaké chvíli ji odmítli nosit, neboť byli vystaveni posměškům i pomluvám ze strany ostatních. Roušky tedy zatím převážně schováváme pro případ nouze. Posledním opatřením byla příprava Powerpointové přednášky o C19, která by měla proběhnout v následujících dnech ve večerních hodinách, kdy nám na chvíli funguje generátor. dobrovolnice Evelína