Dotek jiného světa odstartoval nový ročník Cagliera
Ostatní
Realita v afrických zemích, Mexiku, Indii a evropských zemích s osobními zkušenostmi exdobrovolníků. Chuť pomáhat. Dobrá nálada. A spousta legrace. Tím vším a dalším jiným se vyznačoval víkend s názvem „Dotek jiného světa“, který proběhl 16. – 18. 10. v Hradci Králové.
Na víkend „Dotek jiného světa“ přijeli zájemci o dobrovolnou službu z celé ČR. Už při jejich příjezdu šla na jejich tvářích vidět zvědavost, co je během těch tří dní čeká. Díky dobré náladě a otevřenosti všech, jak přípravného týmu, bývalých dobrovolníků, tak i samotných účastníků byla vytvořená příjemná atmosféra pro program víkendu, kterým bylo především představení programu Adopce nablízko a míst, do nichž dobrovolníci skrze tento program jezdí. Program začal večeří a pokračoval seznamovacím programem ve formě balónkové hry. Hra spočívala v nakreslení co nejvěrnější podoby účastníka na balónek, a tak k jeho lepšímu zapamatování. Jedním z důležitých bodů pátečního programu byla oblast očekávání a obav, se kterými účastníci na víkend dorazili, a které mohli ve skupinkách společně mezi sebou sdílet. Druhý den už probíhalo sdílení zkušeností bývalých dobrovolníků ze svých misí z Afriky, Asie, Střední Ameriky a Evropy. Po dobré snídani započala v sále prezentace o Etiopii s Pavlem Bradáčem, DR Kongo s Bětkou Žákovou a Zambii s Radkou Stránskou. Země Afriky představili v jejich kulturních odlišnostech a popsali, jaké úkoly na místech zastávali – vyučování, doučování, volnočasové aktivity, apod. I po 2 a více letech po ukončení dobrovolné služby čišela z exdobrovolníků radost a to, díky tomu, že se můžou podělit o své zkušenosti z misií a tím si i sami zavzpomínat na dobu, kdy pomáhali těm nejpotřebnějším. Po představení Afriky nechyběla ani hra, která rozproudila krev v nohách po dlouhém sezení a pozorném naslouchání. Odpoledne bylo zaměřené na dobrovolnictví v Indii, které přiblížili exdobrovolníci Cyril Vojtěšek, Jonáš Gloss a Stáňa Matušinová. Po skypu jsme se spojili s dobrovolníky, kteří v současné době vykonávají dobrovolnou službu – Martinou Švehlákovou z Hospetu a Martinem Hlaváčem, který složil a předvedl na kytaře písničku na téma Indie a obohatil tak indický vstup. K zodpovězení otázky, kdo je Don Bosco, pomohla venkovní hra se schovanými příběhy o Donu Boskovi a následnými úkoly, jako např. tančit polku až k dalšímu zastavení. Posledním úkolem bylo postavit oratoř, školu, kostel a hřiště z marshmallownů, syrových špaget a křupek. Kreativita a následné osvětlování účastníků nemělo mezí. Večer byl už zaměřen na Evropu a Mexiko. Představeno bylo Bulharsko a práce s romskými dětmi, Anglie a Německo, kam dojíždí třídy na tři dny a kde se s nimi řeší různá témata prospěšná pro jejich rozvoj. Celý cyklus zemí uzavřelo Mexiko. V neděli byla sdělena kritéria dobrovolné služby – kdo může být dobrovolníkem, program celé přípravy, a otázky ohledně rozpočtu. Po důležitých informacích proběhlo hodnocení celého víkendu. Účastníci si ve většině případů nebyli jistí, zda a kam by rádi vyjeli, ale při hodnocení víkendu všichni projevili zájem přijet i na druhý víkend a nechat vše v sobě uzrát a rozumně se rozhodnout.