I Zambie, Malawi, a Zimbabwe umí být dobrými druhy!

Sdílení, přednášky, skupinové práce, společná modlitba a setkání mladých z různých zemí – o tom všem byla “Joint Formation in Christus Vivit”, která se konala 24. – 28. 1. 2022 v “Mornese spirituality centre” v Lusace. A my byli u toho.

Před naším odjezdem do Lufubu jsme byli pozvaní na mezinárodní setkání mladých lidí, kteří pracují s dětmi a mládeží v salesiánských střediscích. Měli jsme tak možnost poznat inspirující místní mládež, která pomáhá v oratořích a školách, vede kroužky a sportovní aktivity pro děti a stará se o děti bez domova. Prožili jsme společně čtyři dny, během kterých jsme sdíleli své zkušenosti, zpívali, tančili a seznámili se s encyklikou Laudato Si a knihou Christus Vivit, které jsou velkou inspirací pro práci s mladými lidmi. Program byl pořádně nabitý a my měli co dělat, abychom stíhali neutuchajícímu proudu myšlenek všech přednášejících. Po celou dobu se o nás staraly sestry Salesiánky, které v Mornese žijí. Jsme moc vděční za zahájení naší dobrovolnické služby právě tímto setkáním. A věříme, že řadu aktivit, písniček a myšlenek využijeme i v Lufubu. Děkujeme za všechna milá setkání, za otevřenost a přijetí. A za skvělé jmenovky!
Zdraví Paul & Klala