Jazykové okénko v Tok Pisin

Vítejte u první a možná i poslední lekce papuánského jazyka Tok Pisin.

“Tok” v překladu znamená “slovo, řeč nebo mluvit”, slovo “pisin” pak něco jako “pták”. Dohromady by se tedy Tok Pisin dal považovat za řeč ptáků. Ačkoliv to zní velmi vznešeně, realita tomu nenasvědčuje. Na stupnici libozvučnosti jazyka bych Tok Pisin řadil někam někam na úroveň Maďarštiny.

Dost už ale slov na úvod a pojďme si prosvištět některá slovíčka.

 • man – muž
 • meri – žena
 • masta – bílý muž
 • missis – bílá žena
 • pis – kus, mír
 • pis pis – čůrat
 • sip – loď
 • sip sip – ovce
 • pek pek wara – průjem
 • kus wara – rýma
 • skin hot nebo malaria – horečka
 • pinis – skončit, konec

A nyní si projdeme celé věty.

(upozornění: konverzace je smyšlená a žádný takový rozhovor rozhodně neproběhl)

D: Hello, how bami helpim yu? – Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?

P: Mi sik. – Jsem nemocný.

D: Wanem problem blo yu? – Co vás trápí?

P: Mi kisim skin hot/malaria, kus wara. – Mám horečku a rýmu.

D: Pek pek orait? – Stolice je v pořádku?

P: Nogat, mi kisim pek pek wara long tripla day na mi traut fourpla taim. – Nikoliv, mám průjem tři dny a čtyřikrát jsem zvracel.

D: Amaspla taim yu sa go lo toilat ha? – Jak často chodíte na záchod, hm?

P: Sixpla taim. – Šestkrát.

D: Yu sa pilim pen long taim pis pis? – Cítíte bolest při močení?

P: Nogat. – Ne.

D: Oh, yu gat planti sua ken long ol skin garas blong. Yu putim amoxicillin lo sua blo yu? – Óó, vy máte víc ran než vlasů na hlavě. Nasypal jste si do nich amoxicillin?

D: Yu bon lo wanem taim? – Kdy jste se narodil?

P: 1989 – devatenáctset osmdesát devět

D: Amaspla yia yu sa sumuk? – Kolik let už kouříte?

P: 30yias. – třicet let.

(v průběhu vyšetřování, aby řeč nestála)

D: Yu gat nicepla skin colour blo yu. Yu sa holiday lo nambis? – Jste krásně opálený. Byl jste na dovolené u moře?

D: Mi kisim tupla Corona bits long bubu mery blo mi. Inap mi givim yu wanpla Corona? – Od babičky jsem dostal dva koronaviry růžence. Můžu vám jeden dát?

P: Yeah, plis, mi laikim planti. – Ano prosím, chtěl bych ji hodně.

P: Inap mi kisim amoxicillin blo kilim pen? – Mohl bych dostat amoxicillin na bolest?

D: Pinis. plis.