Bulharské střípky
Bulharsko

Dobrovolnice v Bulharsku jsou kreativní a pracovité

I v Bulharsku jsou zavřené školy kvůli Covid – 19. Vláda dokonce nařídila zákaz vstupu do machaly – romské čtvrti. Dobrovolnice a salesiáni se ale chopili příležitostí a pracují dále. Někdo šije roušky, někdo pomáhá na stavbě a někdo si zkouší, jak bude vypadat v ikonostasu. Každý pomáhá po svém.
Požehnané Velikonoce
Další informace o Bulharsku se můžete dočíst zde:  bulharsko.salesiani.cz