Ochutnávka zambijské kultury
Zambie
Když jsem do Afriky přijela, moc věcí mě nepřekvapilo. Po pár měsících, nejprve v Namibii a poté v Zambii, jsem si ale uvědomila, že rozdílů je tady spousta. Jen je člověk nerozezná na první pohled.

Po delší době člověk ale začíná zjišťovat, co je pod povrchem, z jakého důvodu se různé věci dějí nebo právě jak moc kmenová příslušnost může Zambijce odlišit, ale taky rozdělit. Každý kmen v Zambii má své typické rysy, ale také vlastní jazyk, takže si některé kmeny bez angličtiny vůbec nerozumí. A je běžné, že lidé mluví plynule více místními jazyky a jsou mnohem ochotnější než my se další jazyky učit.

Děti v Zambii aneb “volná výchova”

Udivuje mě, jak se tady děti volně pohybují bez dospělých. Více méně jestli dítě umí chodit, může si taky sehnat nějakou potravu a je tudíž celkem samostatné. Překvapuje mě, jak dobře už malé děti vědí, co jíst mohou a co ne.

Když uvidíte dítě házet kameny na strom nebo hledat něco v trávě pod stromem je jasné, že bobule nebo jiné plody jsou jedlé. Také dětem nedělá problém sníst menší hmyz. Lidé tady žijí více v komunitách, sdílejí majetek s druhými a taky děti patří do komunity. Je běžné že před vaším domem si hrají děti, které nejsou vaše. Ale také máte právo jim dát pohlavek, když něco provedou, ač ani nejste příbuzní.

“Tady máš dítě”

Během Těla a krve Páně v neděli při mši mě zaujalo jedno děťátko. Nejdříve spinkalo v chitenge (kus uvázané africké látky) u jedné holky. Pak jej dala kamarádce vedle ní, poté další, kdy jsem zjistila, že to je maminka, když jej začala kojit. Bylo to zrovna, když si lidé vzájemně přejí pokoj. A tak mi tato maminka nejdřív podala svou ruku a potom ručičku miminka, když jej stále ještě kojila. Potom dítě pokračovalo k jedné tetě, druhé tetě a ta se pak otočila na mě se slovy “Tady máš dítě”. S úsměvem jsem jej vzala a aspoň pár minut chovala. Toto by se mi zkrátka u nás na mši nestalo.

Kmen Tonga

Jedná se o velice tradiční a konzervativní životní styl. Tonga lidé jsou většinou poměrně bohatí farmáři. Proto se zde stále objevuje, že když muž žádá rodiče o ruku jejich dcery platí krávami. Počet krav se odvíjí od věku, vzhledu, vzdělanosti nebo toho, jestli je žena stále pannou.

Muž má samozřejmě tradiční postavení, což znamená, že má vždy poslední slovo, zabezpečuje rodinu a je velice respektován. Respekt se projevuje úplně všude, styl řeči, žena se před mužem uklání, muž nedělá domácí práce a nestará se o děti. Nebo když se dívá rodina na televizi, tak má v ruce ovladač.

I pro ostatní kmeny je zvláštní, že se mohou vzít bratranci a sestřenice, ale ještě o level výše je, že muži mívají více žen. Pro muže by mělo být primární mírumilovné soužití a zabezpečení rodiny, takže pokud by jeho manželka nesouhlasila s dalším sňatkem, nemůže si ji vzít. Pokud ale více žen muž má, jejich postavení se řadí podle pořadí sňatků.

Také co se dětí týče, nesmí privilegovat jejich děti. Například, když by děti od jedné z žen měly něco dostat, musí dát i všem ostatním dětem stejně. Děti všechny ženy nazývají matkami.

dobrovolnice Terezie (edit. SADBA)