Příprava dobrovolníků v africkém duchu
Ostatní
Dobrodružná hra. Salesiánská pedagogika. Afrika. V tomto duchu proběhl třetí víkend přípravy salesiánských dobrovolníků, tentokrát 11. – 13. 12. 2015 v Brně Líšni.
Mezi 18. a 21. hodinou páteční postupně přijížděli účastníci přípravy do Saleska v Brně Líšni. Tento víkend začal však jinak než ty dva předešlé. Obvyklá večeře v 19 hodin se nekonala. Na místo toho byli všichni shromážděni v hale a čekali, až se dostaví většina účastníků kursu. Že by se jednalo o prostředek pro to, aby příště přijeli všichni včas? Ne. Mezi 20. a 21. hodinou začala dobrodružná hra. Do haly přišli „policisté“ a informovali účastníky o hrozbě terorismu a o tom, že je potřeba z místa odejít. Účastníci kurzu si tak měli alespoň trochu představit, jak se cítí uprchlíci. „Policisté“ všechny přítomné rozdělili do skupinek a vyslali je i s mapou ven. Během své noční cesty narazili na 5 stanovišť s humanitární pomocí, kde získali jídlo, deky, baterky a další důležité věci pro přežití. Jejich cílem byli přípravným týmem předem domluvená místa pro poskytnutí azylu. Po nalezení přístřeší o ně bylo různým způsobem postaráno a ráno byli vysláni zpět na program do Saleska, kde se ihned připojili k ranní africké modlitbě a reflexi hry. Poté se sobotní den začal nést ve větší míře v africkém duchu. Připravovaní dobrovolníci na misie se zúčastnili podrobnějších přednášek o dobrovolnictví, životních podmínkách a dětech v Zambii, Kongu, Keni, Etiopii a Tanzanii. Jako překvapení na oběd na ně čekaly ex-dobrovolníky připravené typické africké speciality. Pomocí rukou tak mohli ochutnat kukuřičnou kaši, fazole, opečené červy, mango, pečené banány a další typické potraviny pro tento kontinent. V dalších částech programu se účastníci více dozvěděli o salesiánské a volnočasové pedagogice, zúčastnili se mše svaté a večer si užili rozdávání vánočních dárků se slavnostní večeří a času více se seznámit mezi sebou a s bývalými dobrovolníky z Afriky. Poslední den víkendu se snažil všechny naučit sociální komunikaci a tomu, jak by měla správně probíhat jejich prezentace. Po zhodnocení víkendu se balilo, uklízelo, odjelo do všech směrů republiky domů a už se čeká na další Cagliero víkend na Velehradě.