Sadba v Lufubu – jak jsme u nás přivítali inspekci
Zambie

„Tak jsme v Manse, budeme u vás za dvě až tři hoďky, možná čtyři, podle toho jaká bude cesta.“ Dostáváme zprávu od Jardy s Helčou. Jarda Fogl zodpovědný za celý dobrovolnický program a Helča, hlavní koordinátor. Taky s nimi přijíždí Klára, která byla před pár lety v Kongu, a to je od nás co by kamenem dohodil.

Ano, je to tak. Na konci března nás v Zambii navštívili naši supervizoři. Jaký byl jejich hlavní důvod návštěvy dobrovolníků „ztracených“ kdesi v Africe? Jednalo se o inspekci dobrovolnické činnosti a dodržování všech pravidel správného dobrovolníka? Inu, posuďte sami… Plán celé expedice byl následující. Po příletu do Lusaky (hlavního města Zambie) a její krátké návštěvě absolvovat cestu do Lufubu. I přes to, že Jackson, jejich průvodce, je dobrý a zkušený řidič, tak cesta z Lusaky do Lufubu, spojená s návštěvou několika salesiánských středisek, trvala celý den. Naši návštěvníci se hned ráno seznámili s celou naší komunitou a s tím co tu vlastně celou dobu děláme. Naší hlavní náplň dobrovolničení samozřejmě znali. Jakým způsobem tu žijeme a co a jak tu děláme, to se ale nedá popsat, nafotit ani natočit. To se jednoduše musí vidět. A to si myslím, byla hlavní myšlenka celé jejich expedice. Zažít pár dní našeho režimu přímo v Lufubu. Seznámit se s našimi vedoucími. Vyslechnout si naše stížnosti a problémy a trochu nás poplácat po zádech a povzbudit v naší činnosti. Povzbuzení, odpočatí a s dobrou náladou jsme pak spolu strávili skvělých pět dní. Navštívili jsme sousední komunitu v Kazembe, kde žije bratr František. Všichni společně jsme se vydali na výlet na nedaleké vodopády NtumbaTchushi, projeli jsme se na loďce po jezeře v Kashi Kischi, které zároveň tvoří hranici s Kongem. Na nedělní oběd jsme byli pozvaní na tradiční nshimu (kukuřičná kaše) a sváteční kuře do centra vesnice v Lufubu. A volné chvíle jsme prostě trávili s místními dětmi v oratoři. Další dny celá expedice směřovala do Chingoly, kde také byli vloni čeští dobrovolníci, dále měli namířeno do Konga a do Tanzanie. Tak děkujeme za návštěvu, přijeďte zas, bylo to fajnový.