…A PUTUJEME DÁL!
“Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti. Když chceš dojít k svému cíli potřebuješ milosti. U své Matky hledej pomoc, zbaví Tě všech starosti…”, zpívá se v jedné mariánské písní.

Poslední březnový víkend někteří z nás putovali skoro přes celou naši zemi, ne až na kraj světa, ale na kraj České republiky, abychom se v Rumburku sešli na dalším přípravném setkání pro misijní dobrovolníky.

Abychom došli bezpečně nejen do našeho misijního cíle, ale každodenně se vydávali tím správným směrem, zajeli jsme si vyprosit potřebné milosti a požehnání od Panny Marie do nedalekého, vzácného poutního místa ve Filipově, kde se stal 13. 1. 1866 zázrak uzdravení a zjevení – jediné zjevení v Česku.

Bylo na nás dobrovolnících připravit program dětského dne pro děti z pohraničního městečka Jiříkov. Děti přicházely zprvu ostýchavě a po jednotlivcích, ale postupně jich bylo čím dál tím víc. Na louce před farou jsme vytvořili 6 stanovišť, každé z nich reprezentovalo jeden světadíl. Na začátku každý soutěžící obdržel mapku světa a vydal se získat všech 5 potřebných razítek za splněné úkoly. V Antarktidě chodily po ledových krách jako tučňáci. Nebo měli nést krabici na hlavě, jak to dělají lidé v Africe. Na jiném stanovišti mohly vybarvit obrázek zvířátka žijícího v Asii nebo se naučit ukazovací písničku v Americe. Také si mohly nechat namalovat i něco na obličej. V Austrálii zase lítal bumerang. Skvělou atmosféru nám nepřekazila zima ani občasný déšť.

Odměnou byl pro děti perníček z Evropy, který si sami ozdobily polevou a hned snědly. Naší odměnou byly rozzářené oči a úsměv na tváři všech přítomných.

Večeři jsme měli v bulharském duchu, připravenou bývalými dobrovolníky, kteří prožili svou misijní službu v Bulharsku, kde pomáhali především dětem z romské osady.

dobrovolnice v přípravě