Krok za krokem

Trošku jiný přípravný víkend

Ve dnech 24.–26. ledna proběhl již čtvrtý ze série osmi přípravných víkendů pro misijní dobrovolníky v klášteře sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova v Rajhradu. Tentokrát víkend proběhl ve stylu duchovní obnovy s vyvrcholením v podobě výběru země, kde chce daný dobrovolník působit po dobu 1–12 měsíců.
Snové poslání
20 dobrovolníků bylo doprovázeno přípravným týmem. Význačným hostem byl provinciál salesiánů P. Petr Vaculík, který při sobotní přednášce přirovnal sen o životním poslání Dona Boska k posláním každého z nás. Poukázal na to, že každý má v unikátním Božím plánu své jedinečné povolání, které pak může uplatňovat ve všeobecnějším povolání jako je kněžství, manželství čí zasvěcený život. Dobrovolníci měli příležitost k tichu a meditaci, ale i ke svátosti smíření, přímluvné modlitbě, a k rozhovorům s ostatními dobrovolníky i s doprovázejícím členem z týmu. Výstupem víkendu tak bylo nejen vykročení a konkrétnější rozhodnutí k misijnímu dobrovolnictví, ale též setkání s Bohem a sám se sebou. A také k dalšímu kroku poznávání osobního místa v Božím plánu a následná radost z toho, kým je Bůh a kdo jsem já v něm.

Tomáš Hájek