Vyjet či nevyjet? Jaký bude další (k)rok?
Odpovědi, především na tyhle otázky, jsme my, dobrovolníci v přípravě na misijní dobrovolnictví, přijeli hledat na Velehrad během lednového víkendu. Vrcholem duchovní obnovy, prožité téměř 24 hodin v silentiu (mlčení), byl tzv. “krok rozhodnutí” při sobotní večerní mši svaté.

Na Velehradě v Domově mládeže při Stojanově gymnáziu jsme se sešli již v pátek večer. Po ubytování, večeři a krátkém sdílení jsme se odebrali do kaple. Duchovní obnovu jsme zahájili společnou adorací. Po ní jsme se všichni vystřídali v půl až tři čtvrtě hodinové individuální noční adoraci. Venku krásně padal sníh a na nás padala únava. Ale zvládli jsme to.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní jsme ukončili společně v sobotu ráno. Po ranních chválách jsme šli posilnit také své tělo výbornou snídaní, kterou pro nás připravily dvě bývalé dobrovolnice. Dopoledne pro nás Martin, salesiánský provinciál, měl dvě přednášky. První byla na téma Já a Bůh, kladli jsme si otázku, jaký je můj vztah k Bohu, k Ježíši, k církvi?) a druhá na téma Povolání, o nabídce úkolu a odpovědi na tento úkol. K čemu Bůh povolal mne? Jak na to odpovím?

 Po obědě jsme psali dopis sami sobě, ten obdržíme za rok, také jsme vyráběli specifickou vlajku země, do které máme namířeno (byť zatím jen v hlavě a ve svém srdci). Především jsme však měli příležitost k adoraci, přímluvné modlitbě, sv. smíření a duchovním rozhovorům s přítomnými členy týmu, jednou sestrou salesiánkou, třemi salesiány a bývalou dobrovolnicí. Tým nás po dobu přípravy trpělivě a s láskou provází.

Při mši svaté ležela před obětním stolem na zemi mapa světa. Všichni přítomní dobrovolníci v přípravě k ní postupně přicházeli, aby na ni umístili své vlaječky. Také si zapálili svíčku od svíce z obětního stolu a položili ji před mapu. To vše jako veřejné znamení, že se rozhodli svobodně a vážně udělat krok vycestovat na misijní dobrovolnou službu. Po závěrečném požehnání přidali dobrovolníci pár slov na vysvětlenou toho, co a proč na svou vlaječku nakreslili. Delší prostor pro otázky a sdílení byl po večeři.

 Nedělní mši svatou jsme slavili s místními farníky v bazilice. Než jsme se rozjeli zpět do svých domovů, zamýšleli jsme se nad tématem misijní dobrovolnictví. Někdo si pod tím pojmem představoval evangelizaci, možnost vyjet za chudými a potřebnými, jiný příležitost předávat sebe, svůj čas, nebo BÝT VYSLÁN MILOVAT…

dobrovolnice v přípravě