Uzlujeme a zauzlujeme

Se školním rokem začala pravidelná činnost naší skautské družinky. Je nás deset a všichni kluci jsme ze starozagorské machaly.

Pravidelně jednou týdně se scházíme v klubovně – jedné z učeben, kterou nám poskytuje salesiánské středisko. Jelikož jsme se začali scházet již v minulém roce, známe se lépe mezi sebou a roste s námi i skautské povědomí. Naši „náčelníci“ Cvrček a Markos mívají vždy připravenou krásnou prezentaci a povídání o skautském zákoně a desateru Božích přikázání. Některá pravidla se spolu dost dobře doplňují a celá schůzka tak má supr téma. Se skautskou praxí je to občas náročné spíš manuálně. Trénujeme uzly, které nejlíp zvládá Harry (dobrovolník František). Měli jsme už i soutěž – co nejrychleji uvázat první dva uzly, které už umíme všichni. Ale lana nám někdy dají pěkně zabrat a to si pak málem (i navzájem) zauzlujeme ruce. Nebyla by to ale skautská schůzka, kdybychom důležité a náročné věci nespojili s příjemnými hrami. Ty jsou nejlepší, protože můžeme vyblbnout všechnu energii, a zase se nám pak dobře dělají další věci. Všichni sbíráme točky – bodíky, a to nás motivuje nejvíc – pracovat na své disciplíně, sebekázni, ale i znalostech a dovednostech. Na Vánoce nám Cvrček slíbil zimní tábor. A to ne jen tak ledajaký! Když všechno klapne, strávíme nějaký čas s rovery ze Sofie. To už jsou ostřílení mazáci, takže jsme zvědaví, co všechno nového nám toto dobrodružství přinese. Příště bude třeba skautské pokračování… Více informací o misii v Bulharsku se dočtete zde.