“Bůh nevyrábí zmetky!” Aneb 4. přípravný víkend budoucích dobrovolníků
Ostatní
Na Velehradě se opět sešli mladí připravující se na misijní dobrovolnickou službu. Z poselství soluňských bratrů si vzali příklad k hlásání evangelia celému světu. Otec biskup nás upozornil na možnost mučednické smrti speciálně v Africe a Asii a do bohoslužby byli kvůli misionářům směřujícím do Bulharska zařazeny písně v staroslověnštině.
Abychom nebyli příliš zahlcení praktickými informacemi, rozhodl se náš přípravný tým udělat pro tentokrát menší změnu a připravil pro nás duchovní obnovu. Celý víkend se tak nesl v duchu meditací, modliteb a především ticha. Naším duchovním průvodcem se pro tentokrát stal otec Petr Cvrkal, který nás během víkendu provázel krátkými zamyšleními nad tématem odpuštění, a představil nám jeden ze způsobů, jak v modlitbě rozjímat nad písmem. Otec Cvrček nám dal motivaci do našeho poslání a ujistil nás, že Bůh nevyrábí zmetky a že jsme vždy darem pro druhé. V závěru dne jsme měli možnost zhodnotit náš dosavadní vývoj na cestě za dobrovolnictvím. Představili jsme ho ostatním účastníkům a po této společné chvíli následovala osobní adorace “audience u nejvyššího”. Díky skvělému systému buzení mohl během noci každý z nás naplno prožít soukromou nerušenou půlhodinku adorace. Chvíle strávené před eucharistií byly pro nás časem naslouchání Jeho vůli. V neděli jsme slavili mši svatou v bazilice spolu s biskupem Josefem, snědli výtečný oběd a naplněni radostí a dojmy se rozjeli do svých domovů.