Červená středa v Bulharsku

Den vzpomínky na všechny pronásledované pro svou víru si prožili i v Bulharsku.

Včera navečer zazářila červenými barvami kopule našeho kostela, který se ještě staví. Nebyla to náhoda, červená barva nám připomněla Červenou středu, tedy den, kdy si připomínáme všechny křesťany, kteří za svoji víru položili život. Někdy pro nás může být svoboda vyznání samozřejmostí. Avšak bohužel i v dnešní době na některých místech lidé za víru umírají nebo jsou pronásledováni. Dokonce i v jednom nedalekém utečeneckém táboře můžete takové lidi potkat.
Společně jsme si na pronásledované křesťany vzpomněli u kříže, kde jsme zazpívali několik písniček, vyslechli si Boží slovo a pomodli se za všechny pronásledované pro víru.
Další informace o Bulharsku se můžete dočíst zde:  bulharsko.salesiani.cz