Co já tady dělám?
Namibie
Dobrovolná služba je jedno velké dobrodružství, ale zahrnuje taky mnoho obyčejných momentů během dne a práci.
Školka v Kayraira

Jednou až dvakrát týdně připravuju program pro děti ve školce ve vesnici Kayraira. Společně tancujeme, čteme dětskou bibli, hrajeme si, zpíváme nebo si vyprávíme příběhy. Školkové děti v Africe musí už toho celkem hodně umět, protože je čekají zkoušky před vstupem do školy. Proto mají i počítání nebo přírodovědu.

Jde tady také vidět mnoho rozdílu mezi Rundu (menším městem ve kterém sídlí naše komunita) a vesnicí Kayraira. Děti nemluví anglicky a je tady ještě větší chudoba. Například zaměstnané rodiče mají jen čtyři děti ze čtrnácti. Taky není lehké najít vhodná témata, protože když jsem chtěla mluvit o maminkách, dozvěděla jsem se, že pět z nich žije s babičkou z různých důvodů.

Oratoř

Jedná se o takovou salesiánskou specialitu, kdy děti mohou přijít každé odpoledne hrát různé hry (kromě středy, kdy mohou přijít na mši). Většinou se jedná o fotbal, basketbal, netbal nebo volejbal, ale někdy se taky tancuje nebo hraje domino. Mým úkolem je tady pro děti být a někdy je taky učím různé české hry. Při závěrečné modlitbě se nás většinou nasčítá kolem sto dvaceti.

Škola

Stala jsem se učitelkou na salesiánské soukromé škole, kde učím tzv. Arts (výtvarka, hudebka, divadlo, tanec) a tělocvik. Jsem ráda, že nemám důležitější předměty, protože studenti mají lepší angličtinu než já. A tak by to v klíčových předmětech nebylo úplně ideální.

Co se školního systému týče, tak veřejné školy jsou neplacené a soukromé (tedy i ty salesiánské) placené. Studenti mají na každé škole trošku jiné uniformy. Po školce mají ještě nultý ročník, na který navazuje Lower Primary (1., 2., 3. třída) a potom Upper Primary (4., 5., 6., 7.). Střední škola je od 8. do 12. ročníku.

Vyrábění plakátů

Když zrovna mám čas a nemusím být ve škole, školce nebo v oratoři, tak vyrábím výukové plakáty pro školu nebo školky, což je velmi vítáno a je pro děti jednodušší se díky obrázkům něco naučit.

Příště vám napíši třeba o více zábavných momentech a událostech během dobrovolné služby.

dobrovolnice Terezie

(ed. Sadba)