Indická Meghalaya – místo, kde “Mega-leje”
Indie
Misie mám od dětství spojené s Matkou Terezou, která zasvětila svůj život Bohu a službě těm nejchudším a nejpotřebnějším právě v Indii. Vždy byla mým velkým vzorem.
Misie v Indii

Zprvu se to zdálo být nereálné, ale nakonec se v době mé přípravy na misijní dobrovolnictví naskytla příležitost prožít misijní službu zrovna v Indii, takže mé srdce zaplesalo radostí. Podruhé zaplesalo, když jsem opravdu obdržela indické vízum (což nebylo dopředu nic jistého). A do třetice 19. října 2023, tedy v den 20. výročí blahořečení Matky Terezy papežem Janem Pavlem II, jsem měla možnost účastnit se mše sv. v domě sester misionářek lásky. Jsem za tyto dary velmi vděčná.

I čas tady mega rychle letí. Před měsícem jsem přes Varšavu a Nové Dillí přiletěla na letiště v Guwahati ve státě Assam. Tam mě vyzvedl otec rektor (ředitel salesiánské komunity se kterou tu žiji). Vydali jsme se společně do farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve vesnici Nongpoh ve státě Meghalaya. Kostel je jen pár metrů od našeho domu.

Indická Meghalaya

Dost často tady spíše „mega leje“! Ale to se nic zvláštního neděje. To je tady zcela normální, že proprší vkuse třeba 14 dní.
Komunita, internát, školy a školky

Místní komunitu salesiánů tvoří dva kněží a dva bratři. Současně je tady se mnou v domě ubytováno 25 chlapců ve věku 8-18 let. Osm chlapců pochází ze sousedního státu Manipur, protože jejich školy jsou zavřené kvůli občanské válce a jeden Aze státu Tripura. Za komunitním domem je fotbalové hřiště, kuchyně a zázemí pro chlapce. Také hospodářské budovy, slepice, prasata, ale i zahrada, kde pěstují mnoho zajímavých plodin.

Součástí areálu je školka, to znamená jedna místnost pro 70 dětí ve věku 4-5 let. Jsou rozdělené na 4 skupinky, každá paní učitelka se snaží (ve stejnou chvíli!)  vysvětlovat něco jiného a děti se snaží velmi hlasitě odpovídat. Po minutě jsem myslela, že ztratím sluch. Obdivuji paní učitelky a jejich trpělivost. V ruce často drží rákosku, ale použít jsem ji naštěstí neviděla.

Dále je tady škola pro děti od první do osmé třídy, některé jsou rozdělené na khasi (příslušníci největšího místního kmene) a anglickou sekci. Naproti se nachází vyšší střední škola pro studenty deváté až dvanácté třídy. Vedle ní je ubytováno 60 dívek ve věku 8-18 let, o které se starají sestry Panny Marie pomocnice křesťanů (salesiánky). Celkem místní salesiánské dílo slouží zhruba pro 1 600 děti.

Dávat dětem lásku

Snažím se podle svých a zdejších možnosti trávit čas s dětmi nejen z farnosti, ale i se setkávat s dětmi ve škole nebo v jejich volném čase a dávat jim svou lásku. V době školního vyučování pomáhám v kuchyni nebo kde je zrovna potřeba.

dobrovolnice Lucie