Duchovní obnova na Caglieru
Ostatní
Duchovní obnovu zažili připravující se dobrovolníci o víkendu 22.– 24. 1. 2015 na Velehradě. Tématem bylo „Odpuštění“. Na poutním místě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje došlo také ke slavnostnímu otevření brány milosrdenství.
V úplně jiném rozměru se odehrál 4. přípravný víkend Cagliera, tentokrát pořádaný na Velehradě. Po páteční večeři a rozhovorech o tom, co pro každého znamená modlitba a jakým způsobem ji kdo prožívá, vysvětlil otec Ženíšek, proč je důležitá otázka ticha. Poté se měl každý ztišit, nerušit ostatní a pokusit se o rozjímání. Všechna sobotní následně přednesená témata se týkala oblasti odpuštění- problému, který je důležitý pro vyřešení všech skrytých nebo dávno zapomenutých zranění, aby mohl být člověk uzdravený a vyrovnaný. K tomu se využilo biblického podobenství o služebníkovi, který nechtěl odpustit (Mt 18:23-35) a podobenství o návratu marnotratného syna (Lk 15, 11-32). Silentium bylo ukončeno mší, při které připravující se dobrovolníci umístili své předpřipravené vlajky na špejli do zemí na mapě, kam plánují odjet a pomáhat  těm nejpotřebnějším. Pro ty ještě nerozhodnuté byla v mapě vyznačena oblast, kam mohli umístit svou vlajku, s tím, že musí vše ještě řádně promyslet. Po celou sobotní noc se od 22 do 7 hodin nedělního rána konala adorace. Každý mohl přistoupit na půlhodiny do kaple a být sám s Pánem. Nedělní ráno už bylo rušnější, připravující se na dobrovolnou službu se dozvěděli informace jak sehnat peníze na očkování, letenky, víza a další potřebné náležitosti pro uskutečnění jejich snu a zúčastnili se mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, kde došlo ke slavnostnímu otevření „Svaté brány Roku milosrdenství“ (od 13. prosince 2015 se poprvé v dějinách otevírají Svaté brány v katedrálách i dalších významných kostelech po celém světě). Tuto událost navštívili nejen dobrovolníci, ale i velká část obyvatel z okolí Velehradu.