Malé ohlédnutí za bulharským červnem

V červnu se opět pro děti otevřely dveře doučování, bohužel však s omezeními.

Pro malé prostory našich tříd jsme vybraly jen ty děti, které chodí pravidelně a mají o učení zájem. Ve 14:30 se otevřou dveře, vyjdou naši učitelé v rouškách a se štítem a pozvou děti, aby šly dál. Než se však dostanou do třídy na místo jim určené, stojí ve frontě po 1,5 m a dostávají roušky, dezinfekci na ruce a přede dveřmi se jim měří teplota. Kdo jí má, má smůlu a není vpuštěn. Děti, které přijdou navíc, nevyhazujeme a zůstáváme s nimi venku. Zde roušky, dezinfekce a rozestupy neřešíme. Venkovní doučování probíhá zábavnou formou. Jana si pro děti připraví krátkou pohádku na čtení, nebo na lísteček píše slova, která si děti přečtou a navzájem si je pantomimicky signalizují. Děti rády i počítají. Na chodník si napíšou čísla skoro do 40, poté zadáváme příklady a děti si stoupnou na číslo s  výsledkem. I násobilku se na tom dobře učí, které číslo chybí, děti si ho doplní samy. I sobotní biblejsko (biblická setkání) se muselo přesunulo ven na hřiště, aby se mohly zúčastnit všechny děti. Sedneme si na obrubník s rozestupy a můžeme začít. Vesko nám ukazuje obrázky a vypráví příběhy z Bible. Na konci vyzkouší, jak jsme dávali pozor a za správnou odpověď dá – tedy hodí, aby se dodržel rozestup – bonbon. Poté s dětmi hrajeme hry a den zakončíme mší. Další informace o Bulharsku se můžete dočíst zde:  bulharsko.salesiani.cz