Misie… to je bláznovství!?

Jorge se po roce v Angole loučí a zamýšlí se co misijní dobrovolnictví vyžaduje

Musel jsem  opustit skvělou práci a odejít od rodiny a přátel. Znamenalo to setkat se s neznámým tam, kde se vděčnost za život projevuje na začátku i konci každého dne… Nyní se po roce rozhlížím kolem a postupně se loučím s místem kde…
  • děti na ulici házejí kameny na zvířata, aby se zabavily ve volném čase
  • je víra základní princip k přežití
  • je vzdělání nedostupné pro tisíce dětí
Ale existují lidé, kteří jsou ochotni a schopni podporovat 7 farností, které navštěvují tisíce věřících, školní komplex pro 7000 studentů, středisko odborného vzdělávání a prostranství pro sousedská setkávání a trávení volného času pro děti… tato podpora se mi zdá bláznivá. Bláznivá díky tolika lidem, kteří věnují svůj život, aniž by si uvědomovali velikost díla na kterém se podílejí. Všem zasvěceným misionářům, laikům, dobrovolníkům, dobrodruhům, těm, kteří se modlí… děkuji vám všem. Protože pro misii je dobré a nezbytné bláznovství.