Sotva jsme začali…

Děti mají možnost přijít po obědě do oratoře a účastnit se doučování přiměřené jejich věku a třídě a procvičovat to v čem se potřebují zdokonalit např. ve znalosti azbuky, čtení, psaní, počítání, násobení. Po doučování následují kroužky. Nabídka kroužků je pestrá s různým zaměřením, např. dílny, vyrábění mýdel, šití, vaření, výtvarný, hudební nebo taneční kroužek.

V novém školním roce se děti teprve sžívají s novým místem oratoře, a také je náročné jim vysvětlit, který den a v jaký čas je který kroužek. Tak nás ani nepřekvapilo, že děti na kroužky nepřišly. A když nepřišly ony za námi, vydali jsme se my za nimi. V ulicích machaly se k nám hned pár dětí připojilo a mohli jsme začít. V nových prostorách oratoře si dál vyzkoušely, jak se vyrábí mýdlo nebo jak se vaří polévka ze zdejší dostupné sezónní zeleniny. V kroužku šití si vyráběly náramky a v dílnách si vytvářely samolety (letadla) z dřevěných špachtlí. Společně jsme vybudovali nový domov pro rybičky. Ve výtvarce si pak každý mohl namalovat a vyrobit své vlastní akvárium. Sotva jsme ale začali – už zase končíme. Proticovidové opatření nás donutilo naši činnost na čas přerušit. Místo kroužků  doučování v oratoři, chodíme do machaly a doučujeme děti přímo u nich doma nebo na dvorku. Je pro nás náročné pracovat s omezeními, společně ale  hledáme a určitě najdeme řešení, jak být bezpečně s dětmi i v této době. Více informací na www.sdb.cz/bulharsko