Vyslání dobrovolníků se blíží!

Přípravné dobrovolnické kurzy se blíží do cílové rovinky. Dobrovolníci se brzy rozjedou pomáhat dětem a mladým lidem do různých koutů světa. Již brzy na ně čeká slavnostní vyslání – Aksanti , kterého se můžete zúčastnit při nedělní mši 11. 6.  2023 u salesiánů v Ostravě. Buďte u toho!

Poslední přípravný víkend dobrovolníků 9.–11. června 2023 bude zároveň i příležitostí k rozloučení se a k poděkování rodině, přátelům i dobrodincům za všechno, co pro ně udělali. Aksanti znamená ve svahilštině děkuji. Do světa se chystá devět statečných žen. Míří do Albánie, Bulharsko, Indie, Mongolsko, Namibie, Tanzanie a Zambie. Přijďte se podívat a povzbudit je do kostela sv. Josefa v Ostravě na nedělní mši svatou od 9:30, kde budou dobrovolnice skládat svůj dobrovolnický slib a budou vysláni do všech končin země.   letáček ke sdílení

Vyšli dobrovolníky do světa 

Chceš společně s námi pomáhat potřebným dětem a mladým lidem? Podpoř další dobrovolníky, kteří se vydají na svoji náročnou cestu a převezmou dobrovolnickou štafetu. Rádi bychom i je dobře připravili na vše, co je čeká. Náklady na jeden dobrovolnický víkend činí přibližně 55.000 Kč, zahrnují např: lektorné, cestovné, pronájem, technické zajištění, náklady na ubytování a stravu týmu a bývalých dobrovolníků, kteří s víkendem pomáhají atd.) Pro tyto účely jsme spustili darovací výzvu na platformě Darujme.cz pod názvem Vyšli dobrovolníky do světa. Jménem našich dobrovolníků i těch, kterým pomáhají, vám ze srdce děkujeme! DO ROKU 2022 BYLO VYSLÁNO JIŽ KOLEM 300 DOBROVOLNÍKŮ DO 26 ZEMÍ SVĚTA