Otroci z machaly

Zimní tábory jsou pro děti velkým zpestřením. Zvláště, když je pro ně připravený příběh, ve kterém si mohou vyzkoušet něco nového.

Ačkoli ještě minulý týden bylo asi dvacet stupňů – ano čtete dobře, počasí si dělá, co chce – pořád je oficiálně zima. Připravili jsme program na zimní tábor kluků. Začali jsme už v pátek příběhem o Josefu egyptském. Stejně jak on byli hned z machaly prodáni do otroctví známému Potifarovi. Ten, spokojen s jejich kvalitou, je koupil všechny. Hned ráno nastupují jako „robstvo“ (bulh. otroci), připravují snídani, topí v kotli a čekají, co Potifar poručí. Služba, a hlavně nošení dřeva jsou pro ně nevídaným potěšením a s chutí předvádějí svoji sílu. Záhy na to se ale ocitají v žaláři, křivě obviněni Potifarovou ženou, že vzali čokolády a balonky. Z vězení se dostanou díky šifrám, karta se obrací a oni a večeří s faranoem. Ještě týž večer je třeba připravit se na sedm let hladu, a tak se s chutí vrhají do nošení zrní na papírových táccích. Příběh vrcholí setkáním s bratry, pro které vyrábějí vlastní pizzu. Jedeme také sáňkovat, a nemusíme daleko – první kopeček je jakoby náhodou zasněžený. Já však vím, že nic není náhoda. Společně jsme si tábor krásně užili a odvedli kus práce. Další informace o Bulharsku se můžete dočíst zde:  bulharsko.salesiani.cz