Slavnost o sedmi chodech

Bulharské zimní tábory se odehrály ve Starém zákoně

Začali jsme u nás na středisku filmem o  Abrahamovi a Sáře a po té se přemístili do Kazanlaku, kde se odehrál celý zbytek programu. Přivítala nás tam Sára a pozvala nás na svatbu. Abychom nepřišli s prázdnou, holky připravovaly dary, které po té vzaly na hostinu (např. přebraný hrách, kroupy, rýži nebo fazole. Ostříhaly ovci a vytvořily prostírání na stůl atd.). Slavnost jsme zakončili tancem, mazurkou, kterou jsme je naučili. Druhý den ráno se dívky vydaly na procházku. Po cestě vymýšlely přímluvy, udělali z klacíků kříž a desátky z korálků. Vše pak přinesly na mši svatou. Sáře se ohlásili tři vzácní hosté, o které se měly postarat. Holky se rozdělily do dvou skupin a připravily večeři o  sedmi chodech (nechyběly ani nádherně ozdobené dezerty). Všichni jsme si na tom pochutnali.
Nečekané očekávání
Ráno nám Sára oznámila, že čeká miminko a je potřeba se na něj připravit. Holky podojily ovci, která jim dala pudink. Vypraly a vyžehlily pleny a  vyrobily dudlíky (bonbóny v látce, které pak samy při čekání na Sáru vydudaly). Sára jim přinesla zašifrovanou zprávu, že Abrahám šel obětovat Bohu svého syna Izáka. Holky se sebraly a  šly je hledat. Našly je u Rozária, Izák jim s radostí řekl, že si to Bůh nepřál a společně se šli podívat do muzea růží. Po obědě je o. Jaroslav vytáhl ještě na poslední sníh si zadovádět. Takhle náročný víkend jsme snad ještě neměli, ale stál za to a všem se nám líbil. Další informace o Bulharsku se můžete dočíst zde:  bulharsko.salesiani.cz