K čemu/komu jsem povolán
Bulharsko

Rozhodnout se pro štěstí

Od 14. do 16. února 2020 proběhlo třetí setkání k povoláním. Hostila nás sofijská komunita kapucínů při farnosti sv. Josefa, organizátory setkání byli dva otcové salesiáni, Petr Cvrkal a  Donbor, otec Jaroslav kapucín, a  eucharistýnka sestra Josefa. Po pátečním příjezdu jsme se ubytovali a seznámili s ostatními účastníky z Oreše a Rakovského. V sobotu proběhla podnětná beseda o  manželství. Jaké vlastnosti bychom měli pro manželství mít? Co nám může pomoci najít správného životního partnera? Poslechli jsme si svědectví manželů ze Sofie, a navštívili i sestry karmelitky, které nám vyprávěly o svém povolání. Mluvily o štěstí, které po svém rozhodnutí pro Boha prožívají. Východní liturgii sloužil o. Donbor. Večer začala zábavou. Viděli jsme film, který zábavnou formou přiblížil mistérium manželství. Následovala adorace a možnost nočního bdění až do rána. Po ranních modlitbách v neděli následovala mše svatá. Farníci zaplnili celý kostel. Potom se už program přiblížil k závěru. Hodnocení, balení a odjezd domů. Setkání bylo výbornou zkušeností nejen pro mě, ale i všechny ostatní. Děkuji za ni všem kněžím i sestrám. Další informace o Bulharsku se můžete dočíst zde:  bulharsko.salesiani.cz