Bulharské slavení

Oslava Dona Boska na začátku února byla velkolepá, v tomto článku se vracíme také ke slavení Nového roku

Příprava na slavnosti
Je poslední týden před slavností a ve Staré Zagoře vrcholí přípravy. Děti z kroužku vaření pečou koláčky, linecké a další sladkosti. Dolaďuje se tanec, scénka, malují kulisy a cvičí se nová písnička „Don Bosko učitel a přítel.“
Svátek Jana Boska
V sobotu 1. února začaly v Kazanlaku oslavy Jana Boska. Naplnil se celý kostel, nejen farníky kazanlackými a starozagorskými, ale přijeli hosté i z Plovdivu, Sofie a Rakovského. Návštěvou nás poctil i biskup a další kněží. Celá tato slavnost začala mší svatou. Následoval pestrý program, který si připravily nejen naši svěřenci, ale i děti z ostatních farností. Mohli jsme tak vidět dívčí tanec a scénku „Sen Dona Boska“ v provedení dětí ze Zagory. Z Rakovského si pro nás připravili také tanec a scénku „O milosrdném Samaritánu“. Tance si připravili i kazanlačtí, mohli jsme také slyšet i novou písničku o Janu Boskovi, ale i známé písničky, zpívané dětmi ze Zagory a Sofie.
Novoroční setkání s Králem
„Kde je novorozený židovský Král?“ ptali se tři králové. Účastníci novoročního setkání v Kazanlaku měli hledat novorozeného Krále. Nejprve ho hledali ve městě, ale nenašli. Pouze dostaly za úkol pro Něho připravit dárek. Každá skupina měla vyrobit zlato (dřevěnou krabičku), kadidlo (v lese hledaly smůlu z borovic) a myrhu (vyráběly svíčku). Ostatní hry byly zaměřeny na hledání hvězdy, která by je zavedla na místo, kde se Spasitel narodil.  Součástí tohoto setkání byly i výlety na Tiulbeto a Buzuludžu se sáňkováním. Večery jsme strávili společně připraveným programem her a scének. Nový rok jsme po společné modlitbě oslavili již tradičně na kazanlackém náměstí tancem „choro“. Nechyběla ani témátka o hledání Krista v našem životě.  Celé setkání vyvrcholilo společnou poutí, kdy jsme navštívili čtyři Betlémy ve městech Rakovski a Plovdiv. Tam účastníci setkání zazpívali vánoční písně a nechali tam u nohou narozeného Krále vlastnoručně vyrobené dárky.  Celé setkání proběhlo v Kazanlaku od 29. prosince do 2. ledna. Počet účastníků překročil číslo 30. Díky.  Další informace o Bulharsku se můžete dočíst zde:  bulharsko.salesiani.cz